Ziekenfonds

Wanneer jouw VBR lidgeld via VWT Rhodeland betaald is kan je een formulier van uw ziekenfonds tot terugbetaling bekomen, eventueel begrensd tot een bepaald maximum bedrag. Opgelet, de ziekenfondsen hanteren niet allemaal dezelfde criteria inzake leeftijdgrenzen en terugbetaalbare bedragen.
Dit formulier kan je laten invullen door een clubverantwoordelijke. Je kan ook naar de VWB website gaan en onder rubriek “mijn beheer” onder “lidmaatschappen” een attest verkrijgen van de VWB.